Post-COVID programy

Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19

Pro pacienty s Post-COVID syndromem nebo osoby, které mají problém, který vznikl nebo se prohloubil v souvislosti s onemocněním Covid-19, poskytujeme speciální program připravený na základě metodiky vytvořené multidistiplinárním týmem České hiporehabilitační společnosti z.s.
Více informací o Post-COVID programu, do kterého jsou zapojena i další střediska doporučené hiporehabilitace se dozvíte na stránkách ČHS v sekci Využití hiporehabilitace ke zmírnění dlouhodobých následků COVID-19.

Post-COVID program „Komplexní péče“

Program je zaměřen na individuální a komplexní péči o člověka, skrze propojování fyzických i psychických rovin každého člověka – je vhodný pro děti i dospělé.

Cíle jsou definovány vždy s ohledem na cíle klienta, ale jedná se zejména o oblasti:

 • zmírnění fyzických obtíží – dechová cvičení, protažení a posílení svalových skupin
 • zlepšení fyzické kondice a psychického stavu klienta – relaxace, prostý odpočinek v přírodě
 • podpora psychomotorického vývoje u dětí
 • snížení četnosti či intenzity úzkostných či depresivních stavů
 • zlepšení v oblasti sociálních kontaktů – zlepšení komunikačních dovedností
 • zlepšení emočního nastavení klienta zejména směrem k pozitivnímu myšlení
 • prevence školního či pracovního neúspěchu – prevence syndromu vyhoření, šikany

Frekvence účasti na programu je vždy individuální, délka trvání jednoho setkání je doporučena: 45 minut

Post-COVID program „Psychická odolnost“

Program je zaměřen na komplexní péči pro jednotlivce, páry či rodiny v oblasti psychoterapeutické a psychosociální pomoci a podpory za současné podpory fyzické kondice vycházející z kontaktu s koněm obecně – je vhodný pro děti od 6 let a dospělé.

Program lze částečně hradit z příspěvků Všeobecné zdravotní pojišťovny (program VZP bude zahájen pravděpodobně od 1.7.2021) a České průmyslové zdravotní pojišťovny (preventivní program Duševní zdraví). Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Vaši pojišťovnu.

Cíle jsou definovány vždy s ohledem na cíle klienta, ale v obecném smyslu zlepšení klientovi situace v oblasti:

 • zlepšení psychického stavu klienta – odpočinek, nové podněty a zážitky, dechová cvičení
 • podpora zdravého duševního vývoje – prožívání pozitivních emocí, zvýšení sebedůvěry
 • snížení četnosti či intenzity úzkostných či depresivních stavů – zklidnění, relaxace
 • zlepšení v oblasti mezilidských vztahů – partnerské vztahy, vztahy pečující a dítěte
 • zlepšení v oblasti sociálních kontaktů
 • prevence školního či pracovního neúspěchu – prevence syndromu vyhoření, šikany
 • zlepšení situace v oblasti užívání návykových látek, sociálních sítí – léčba, doléčování

Frekvence účasti na programu je vždy individuální, délka trvání jednoho setkání je doporučena: 60 minut/ jednotlivec nebo 90 minut/ páry či rodiny

Cena programu je stanovena Českou hiporehabilitační společností z.s. a je pro všechna střediska jednotná:

800,-Kč za osobuIndividuální lekce/terapie, 30 minut
800,-Kč za osobuSkupinová terapie/lekce pro 2 účastníky, 60 minut
600,- Kč za osobuSkupinová terapie/lekce pro 3 a více účastníků, 60 minut