Poskytujeme dětem i dospělým hiporehabilitační služby, stejně jako služby psychologického poradenství. Jedná se o oblast hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, stejně jako o hipoterapii v psychologii a psychiatrii a hipoterapii ve fyzioterapii. Můžete k nám tedy přijít zlepšovat hrubou a jemnou motoriku, posilovat střed těla a tím zlepšovat celkové držení těla, ale také procvičovat kognitivní funkce, zlepšovat komunikační dovednosti, pracovat na sobě v rámci doléčování, řešení komplikované životní situace, zlepšování vztahu s rodinou, nácviku sociálních dovedností či se prostě posouvat dál ve spolupráci s terapeutem a koněm. Možností spolupráce je mnoho, výčet rozhodně není konečný. Jedná se o odborné aktivity, které se řídí standardy České hiporehabilitační společnosti, z. s.

Novinky 2022

Hledáme dotační možnosti a spolufinancování, tak abychom mohli pod hlavičkou spolku Hiporehabilitace Sarago, z.s. pokračovat i nadále a služby neustále rozvíjet a zlepšovat. Klientů však nemůžeme momentálně nabrat mnoho z důvodu kapacity koně. Politika obcí je bohužel jednoznačná: doložte počty obyvatel, kterým službu poskytujete, my Vám podle toho poskytneme finance. V oblasti hiporehabilitace je však tento přístup dosti nereálný a nezbývá než doufat, že si obce tento fakt začnou uvědomovat.

STŘEDY S FYZIOTERAPEUTEM – nově PONDĚLKY!!!

Nově se tedy jedná o pondělky dopoledne, kdy pracujeme s fyzioterapeutkou.

Od dubna poskytujeme klientům možnost spolupráce také s fyzioterapeutem, který má specializaci na oblast hipoterapie! Fyzioterapeutka si každého nového klienta vyšetří a nastaví případnou frekvenci a způsob další spolupráce… Vzhledem k omezené kapacitě upřednostňujeme stávající klienty. Časy jednotlivých setkání jsou orientační, budeme je ještě dále upravovat vzhledem k časové náročnosti prvního setkání a další spolupráci. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.

AKTUALIZACE INFORMACÍ

  • Od října 2022 se opět vracíme na prostory pod pastvinami – stávající pronájem se neosvědčil.
  • Vždy je nutné předem vybrat z nabídky a rezervovat písemnou formou termín, ten uhradit, posléze na jednotku včas dorazit – pokud chcete spolupracovat dlouhodobě, je možné opět termín rezervovat, hradit vždy 1 měsíc dopředu vždy BEZHOTOVOSTNĚ.
  • Je založena nezisková organizace Hiporehabilitace Sarago, z.s., která bude žádat o dotaci na provoz hiporehabilitace jak u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tak u města Smiřice, aby ceny byly pro klienty (v případě schválení dotace) od dalšího pololetí nejlépe o 50% nižší – v této fázi sepisujeme žádost a o výsledku budeme informování v červnu roku 2022.

PROJEKT PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORY V ROCE 2022

I v roce 2022 jsem spolupracujícím terapeutem pro oblast psychosociální podpory dětem a dospělým od 7 let věku, kterou realizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Veškeré informace Vám rádi poskytnou pracovníci pojišťoven, kapacita je v tento okamžik volná POUZE pro oblast hipoterapie (psychoterapie skrze práci s koněm).