Poskytujeme dětem i dospělým hiporehabilitační služby a služby psychologického poradenství a terapie v Hradci Králové.

Hlavním principem naší práce je propojování těla a mysli. Jsme přesvědčeni, že spokojenost našeho těla přispívá i k duševnímu zdraví a celkové pohodě. Totéž platí však i opačně: jak není v pohodě naše mysl, dříve či později se nepohoda odrazí v našem těle.

S čím se lze na mě obrátit:

 • problematika závislostí obecně (potřebuji poradit, co dělat, když mám podezření na užívání látek potomkem, chci se léčit, mám v rodině někoho, kdo řeší problém s užíváním, potřebuji informace, nevím, jak mluvit o vlastním problému s dítětem, potřebuji podporu či doléčování po návratu z léčení, v léčbě selhávám a chci zkusit jiný typ pomoci…)
 • zlepšení kvality života skrze sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti (není mi v životě dobře a chci změnu, i když akutně žádný problém neřeším)
 • podpora v náročných životních situacích – rodinné konflikty, životní změny spojené se zvýšeným stresem
 • zvýšení sebedůvěry a získání podpory pro další životní kroky (zejména oblast hiporehabilitace)
 • naučit se dopřát více času vlastním potřebám, odpočinku, relaxaci (zejména oblast hiporehabilitace)
 • zorientovat se v možných formách pomoci v případě sociálních služeb a možné návazné sítě pomoci pro mne nebo mé blízké
 • uvědomovat si své tělo a posilovat ho – tím zlepšovat celkové držení těla a navazovat lepší psychickou pohodu, procvičovat kognitivní funkce jako je paměť a myšlení – naučit se správně dýchat
 • zvyšování sociálních kompetencí – naučit se prosadit, využívat neverbální komunikaci v kontaktu s jinými lidmi, řešit situace v klidu, nastavení lepšího klima ve vztazích


  Co nabízíme:


 • profesionalitu – odbornost a kvalifikaci pro práci v oblasti psychologického poradenství, terapie nejen v přírodě a hiporehabilitace
 • diskrétnost a individuální přístup – každý jsme jiný, každý potřebujeme něco jiného, vyvíjíme se a jsme do velké míry formováni vztahy s našim okolím (jsem integrativní psychoterapeut, vycházím z dynamické a interpersonální psychoterapie podle pojetí H. Sullivana)
 • možnost čerpat příspěvek od pojišťoven – jsem spolupracujícím terapeutem VZP, ČPZP a dalších !!!

Přejít nahoru