Poskytujeme dětem i dospělým hiporehabilitační služby. Jedná se o oblast hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, stejně jako o hipoterapii v psychologii a psychiatrii. Můžete k nám tedy přijít zlepšovat hrubou a jemnou motoriku, posilovat střed těla a tím zlepšovat celkové držení těla, ale také procvičovat kognitivní funkce, zlepšovat komunikační dovednosti, pracovat na sobě v rámci doléčování, řešení komplikované životní situace, zlepšování vztahu s rodinou, nácviku sociálních dovedností či se prostě posouvat dál ve spolupráci s terapeutem a koněm. Možností spolupráce je mnoho, výčet rozhodně není konečný. Jedná se o odborné aktivity, které se řídí standardy České hiporehabilitační společnosti, z. s.

ZAPOJILI JSME SE DO NOVÉHO PROGRAMU POST-COVID České hiporehabilitační společnosti, z.s., která vytvořila v rámci programu Post-COVID několik metodik pro využití hiporehabilitace  u dětských i dospělých pacientů trpících dlouhodobými následky po prodělané infekci COVID-19.