Poradenství

V rámci ambulantní péče poskytuji psychologické poradenství. Pracuji jak s dětmi, tak dospělými klienty, jednotlivci i páry. V rámci své praxe v Hradci Králové využívám terapeutické pískoviště (metoda Sandtray Therapy).

Průběh sezení probíhá mezi poradcem a klientem (případně klienty), kdy se snažíme společně dostat k hlubším souvislostem, vše lépe pochopit a přijmout. Klient za asistence poradce v ideálním případě nalézá vhodná vysvětlení nebo řešení problému.

Veškeré aktivity stojí na odborné pomoci a pravidlech, která jsou dána mimo jiné i Českou asociací pro psychoterapii a poradce se jimi řídí.

Délka jednoho sezení pro jednotlivce je 60 minut, v případě párů či rodin je délka sezení 90 minut.

Veškerá sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán mlčenlivostí. Četnost a délka setkávání je velmi individuální a záleží na zakázce klienta.