Psychologické poradenství

V rámci ambulantní péče poskytuji psychologické poradenství. Pracuji jak s dětmi od 12 let věku, tak dospělými klienty, jednotlivci i páry. V rámci své praxe v Hradci Králové využívám terapeutické pískoviště (metoda Sandtray Therapy) a specializuji se na hiporehabilitaci (psychoterapie a aktivity za využití kontaktu s koněm).

Průběh sezení probíhá mezi poradcem a klientem (případně klienty), kdy se snažíme společně dostat k hlubším souvislostem, vše lépe pochopit a přijmout. Klient za asistence poradce v ideálním případě nalézá vhodná vysvětlení nebo řešení problému.

Veškeré aktivity stojí na odborné pomoci a pravidlech, která jsou dána mimo jiné i Českou asociací pro psychoterapii a poradce se jimi řídí.

Délka jednoho sezení pro jednotlivce je 60 minut, v případě párů či rodin je délka sezení 90 minut.

Veškerá sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán mlčenlivostí. Četnost a délka setkávání je velmi individuální a záleží na zakázce klienta.

Témata, se kterými Vám mohu pomoci konkrétně v poradně v Hradci Králové či v Hubílesi v rámci hipoterapie:

  • problematika závislostí obecně (potřebuji poradit, co dělat, když mám podezření na užívání látek potomkem, chci se léčit, mám v rodině někoho, kdo řeší problém s užíváním, potřebuji informace, nevím, jak mluvit o vlastním problému s dítětem, potřebuji podporu či doléčování po návratu z léčení, v léčbě selhávám a chci zkusit jiný typ pomoci…)
  • zlepšení kvality života skrze sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti (není mi v životě dobře a chci změnu, i když akutně žádný problém neřeším)
  • podpora v náročných životních situacích – rodinné konflikty, životní změny spojené se zvýšeným stresem
  • zvýšení sebedůvěry a získání podpory pro další životní kroky (zejména oblast hiporehabilitace)
  • naučit se dopřát více času vlastním potřebám, odpočinku, relaxaci (zejména oblast hiporehabilitace)
  • zorientovat se v možných formách pomoci v případě sociálních služeb a možné návazné sítě pomoci pro mě nebo blízké

Všechna tato témata je možné řešit i formou hipoterapie, která je definovaná jako léčebné využití koně a jeho interakce s člověkem, u mne konkrétně v oborech:

  • hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Tato forma práce může řešit stejnou škálu témat jako klasická terapeutická/poradenská práce, i když škála témat je rozšířena o mnoho dalších, je vhodná zejména pro jednotlivce, páry či rodiny, kteří chtějí zkusit jiný způsob práce na sobě, mají chuť vstoupit do světa změny ve spojení s přírodou a koňmi. Stejně tak je tato individuální práce vhodná pro jednotlivce se specifickými potřebami, kteří by v běžných skupinách neobstáli (různé fyzické či mentální znevýhodnění, společensky problematické projevy chování apod.).

Bonusem práce se zvířetem je propojení psychické a fyzické roviny – na koni relaxujeme, praktikujeme dechová cvičení, aktivizujeme střed těla…jsme uvolněni a v úzkém propojení se silou přírody.

V rámci praxe je samozřejmostí diskrétnost, anonymita a profesionalita.

pracovna Pražská 649, HK
Sandtray
Hipoterapie
pracovna Škroupova 441, HK