Psychologické poradenství

V rámci ambulantní péče poskytuji psychologické poradenství. Pracuji jak s dětmi od 12 let věku, tak dospělými klienty. V rámci své praxe v Hradci Králové využívám terapeutické pískoviště (metoda Sandtray Therapy) a specializuji se na hipoterapii (terapie a aktivity za využití kontaktu s koněm).

Průběh sezení probíhá mezi poradcem a klientem (případně klienty), kdy se snažíme společně dostat k hlubším souvislostem, vše lépe pochopit a přijmout. Klient za asistence poradce v ideálním případě nalézá vhodná vysvětlení nebo řešení problému, učí se do svého běžného života implementovat změnu. Důležité je nastavení spolupráce v bezpečném prostředí, a proto i v případě práce s dítětem neposkytuji žádná soukromá sdělení klienta třetím osobám.

Veškeré aktivity stojí na odborné pomoci a pravidlech, která jsou dána mimo jiné i Českou asociací pro psychoterapii a poradce se jimi řídí.

Délka jednoho sezení pro jednotlivce je 60 minut, v případě párů či rodin u koně je délka sezení 90 minut.

Veškerá sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán mlčenlivostí. Četnost a délka setkávání je velmi individuální a záleží na zakázce klienta.

Témata, se kterými Vám mohu pomoci konkrétně v poradně v Hradci Králové či v Újezdu v rámci hipoterapie:

  • problematika závislostí obecně (potřebuji poradit, co dělat, když mám podezření na užívání látek potomkem, chci se léčit, mám v rodině někoho, kdo řeší problém s užíváním, potřebuji informace, nevím, jak mluvit o vlastním problému s dítětem, potřebuji podporu či doléčování po návratu z léčení, v léčbě selhávám a chci zkusit jiný typ pomoci…)
  • zlepšení kvality života skrze sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti (není mi v životě dobře a chci změnu, i když akutně žádný problém neřeším)
  • podpora v náročných životních situacích – rodinné konflikty, životní změny spojené se zvýšeným stresem
  • zvýšení sebedůvěry a získání podpory pro další životní kroky (zejména oblast hiporehabilitace)
  • naučit se dopřát více času vlastním potřebám, odpočinku, relaxaci (zejména oblast hiporehabilitace)
  • zorientovat se v možných formách pomoci v případě sociálních služeb a možné návazné sítě pomoci pro mě nebo blízké

Všechna tato témata je možné řešit i formou hipoterapie, která je definovaná jako léčebné využití koně a jeho interakce s člověkem, u mne konkrétně v oborech:

  • hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Tato forma práce může řešit stejnou škálu témat jako klasická terapeutická/poradenská práce, i když škála témat je rozšířena o mnoho dalších, je vhodná zejména pro jednotlivce, páry či rodiny, kteří chtějí zkusit jiný způsob práce na sobě, mají chuť vstoupit do světa změny ve spojení s přírodou a koňmi. Stejně tak je tato individuální práce vhodná pro jednotlivce se specifickými potřebami, kteří by v běžných skupinách neobstáli (různé fyzické či mentální znevýhodnění, společensky problematické projevy chování apod.).

Tento směr práce s lidmi je málo rozšířen, i když má velký potenciál. Kůň má totiž mimo svou impozantní postavu velkou výhodu, že je zvířetem ve své přirozenosti žijícím ve stádě, kde jsou dané sociální vazby a daná pravidla hierarchie, komunikace apod., a proto každý kůň reaguje odlišně na různé podněty dle svého temperamentu, zkušenosti apod., ale nikdy nesoudí dle vzhledu, minulosti, předsudků… Je to také velmi citlivý tvor na emoce a energii vycházející z člověka -studie dokládají, že po nějaké době spolupráce je kůň schopen přizpůsobit svou tepovou frekvenci s tepovou frekvencí člověka a tím ho lépe vnímat. Tím, že sám aktivně nevstupuje do kontaktu s emocemi (je emočně neutrální) a chová se stejně dle naučených vzorců (vyjma extrémní hrubosti či násilnému chování člověka), dává možnost člověku učit se postupnými kroky vzájemnému porozumění, empatii apod. Kůň poskytuje velkou paletu možných forem spolupráce a je na zkušenostech a dovednostech terapeuta, jak je dokáže využít ve prospěch klienta.

V rámci psychoterapie je pak velkou výhodou tento typ animoterapie v oblasti navázání chybějící citové vazby, různých smyslových deficitů, zmírnění duševních poruch, podpory pozitivních změn chování, oblasti volních schopností a motivace, oživení emotivity, zlepšování kognitivních funkcí, seberozvoje a specifického druhu relaxace atd.

Aktivity s klientem, který mají svůj význam, směr a cíl NEJSOU jezdeckým kroužkem.

Vždy je třeba zohlednit všechny faktory (včetně počasí, možností zvířete v daném dni a nastavení klienta či skupiny), tak aby vše probíhalo pro klienty bezpečně. Rozhodující a poslední slovo v aktivitách dané hodiny má tedy vždy terapeut, který je připraven a může aktivity přizpůsobit dané hodině.

Významnou kontraindikací pro tento druh práce je jakékoli psychiatrické onemocnění, které je v akutní fázi!!! V případě fyzických obtíží doporučujeme vždy konzultovat pohyb kolem zvířat s obvodním lékařem (alergie, hypertenze, astma…).

Skupinová práce: max. 4 klienti /jednotka v rozsahu 2 hodin (120 minut)

Individuální práce: 1 klient /jednotka v rozsahu 1 hodiny (60 minut)

Bonusem práce se zvířetem je propojení psychické a fyzické roviny – na koni relaxujeme, praktikujeme dechová cvičení, aktivizujeme střed těla…jsme uvolněni a v úzkém propojení se silou přírody.

V rámci praxe je samozřejmostí diskrétnost, anonymita a profesionalita.

pracovna Pražská 649, HK
Hipoterapie
pracovna Škroupova 441, HK

Přejít nahoru