O nás

Od roku 2020 splňujeme odbornou kvalifikaci pro koně i personál a jsme registrovaným Střediskem odborné rehabilitace České hiporeabilitační společnosti, z. s. – řídíme se odbornými postupy a metodikami této společnosti, ctíme etické zásady v oblasti hiporehabilitace.

Mgr. Monika Honzíková 

Jsem terapeutka a členka České asociace pro psychoterapii, sociální pracovnice, terapeutka a instruktorka České hiporehabilitační společnosti z.s. Zaměřuji se na práci v oblasti psychosomatiky, ráda propojuji všechny složky našeho života do funkčního celku. Působím v oblasti hiporehabilitace a psychologického poradenství v soukromé ambulanci, kde pracuji i formou Sandtray Therapy.

Založením a zaměřením jdu cestou psychodynamického, interpersonálního přístupu, což mne v posledních letech přivedlo k práci s koňmi. Jsem přesvědčena, že koně a příroda jako celek mohou vnést do terapeutické práce a procesu nevídané rozměry – zapojení všech smyslů našeho těla, hlubší a intenzivní prožitky, blažený pocit uvolnění a blízkosti, který v běžné práci v konzultovně nepřipadá v úvahu. Koně svou přirozeností a vrozeným citem pro okolí dokáží věci, kterým možná ani nikdy nebudeme plně rozumět, kterých rozhodně nejsme my lidé schopni.

Jsem terapeut a psychologický poradce, který klienty doprovází na jejich cestě ke změně. Vždy kladu důraz na na bezpečný prostor klienta, ve kterém může být autentický a rozvíjet se, hledám a posiluji klientovi vlastní kompetence, aby pro něj byla změna, kterou učiní dlouhodobě udržitelná a stala se tak součástí klientova života.

Stále se ale jedná o práci s klientem, která vyžaduje správné načasování, přiměřenou intervenci a i teoretické znalosti témat. Bez těchto základů se pro mne nejedná o profesionální službu.

Pracovní zkušenosti:
2004 – 2005 – výcvikový kurs v telefonické krizové intervenci – RIAPS krizové centrum pod MCSSP (Praha)

2005 – ukončení magisterského programu v oboru Husitská teologie – psychosociální studia na Univerzitě Karlově – diplomová práce na téma Skupinová psychoterapie adolescentů po detoxikaci

2006 – 2007 – práce s dětmi a mládeží v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Salinger – poradenská činnost, krizová intervence a sociální práce s cílovou skupinou mladých ve věku 13-19 let

2004 – 2008 – Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii v rozsahu 869 hodin – integrativní terapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie dle pojetí H. Sullivana

2006 – studium bakalářského oboru adiktologie – 1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – nedokončeno

2008 – 2019 – koordinátorka v oblasti protidrogové politiky a prevence, sociální pracovnice pro téma závislostí – Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2016 – uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání sociální práce dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí

2019 – absolvent kurzu České hiporehabilitační společnosti pro oblast pedagogické a sociální práce v hiporehabilitaci a v oblasti psychologické a psychiatrické péče v hipoterapii

2020 – soukromá konzultační a terapeutická činnost v oblasti duševního zdraví – práce s mládeží a dospělými od 12 let věku

2022 – Emotion Aid – základní kurz pro využití metody

2023 – Intenzivní kurz práce s terapeutickými kartami

2023 – Úvod do metody Equisdome – základní kurz metody

2024 – frekventantka výcviku Terapie v přírodě – metoda zaměřená na terapeutickou práci s klientem v prostředí přírody

Od roku 2005 pracuji pod odbornou supervizí, neustále se vzdělávám v aktuálních tématech – psychiatrické minimum pro pomáhající profese, kurz motivačních rozhovorů s klienty, kurz transakční analýzy, účastník AT konferencí, práce s tělem v oblasti psychoterapeutické práce…

Fidorka – klisna českomoravského belgika (o: 2696 Korbus, m: Frega), narozena roku 2009. Od roku 2021 je licencovaným koněm ČHS zařazeným do hiporehabilitace. Je to kůň, který svou stavbou hřbetu a zádě nabízí velkou paletu možností využití pro klienty dětské, ale i dospělé.

Daimon – valach českého sportovního pony, narozen roku 2013. Je to kluk, který se k nám připojil až v roce 2022 na základě potřeby našich klientů. Je to koník, který není pro dospělé klienty, ale pro děti a mladistvé.

Přejít nahoru