O nás

Od roku 2020 splňujeme odbornou kvalifikaci pro koně i personál a jsme registrovaným Střediskem odborné rehabilitace České hiporeabilitační společnosti, z. s. – řídíme se odbornými postupy a metodikami této společnosti, ctíme etické zásady v oblasti hiporehabilitace.

Mgr. Monika Honzíková – psychoterapeutka a členka České asociace pro psychoterapii, sociální pracovnice, terapeutka a instruktorka České hiporehabilitační společnosti z.s. Zaměřuji se na práci v oblasti psychosomatiky, závislostí. Působím v oblasti hiporehabilitace a psychologického poradenství v soukromé ambulanci, kde pracuji formou Sandtray Therapy.

Pracovní zkušenosti:
2004 – 2005 – výcvikový kurs v telefonické krizové intervenci – RIAPS krizové centrum pod MCSSP (Praha)

2005 – ukončení magisterského programu v oboru Husitská teologie – psychosociální studia na Univerzitě Karlově – diplomová práce na téma Skupinová psychoterapie adolescentů po detoxikaci

2006 – 2007 – práce s dětmi a mládeží v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Salinger – poradenská činnost, krizová intervence a sociální práce s cílovou skupinou mladých ve věku 13-19 let

2004 – 2008 – Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii v rozsahu 869 hodin – integrativní terapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie dle pojetí H. Sullivana

2006 – studium bakalářského oboru adiktologie – 1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy – nedokončeno

2008 – 2019 – koordinátorka v oblasti protidrogové politiky a prevence, sociální pracovnice pro téma závislostí – Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2016 – uznání odborné způsobilosti k výkonu povolání sociální práce dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí

2019 – absolvent kurzu České hiporehabilitační společnosti pro oblast pedagogické a sociální práce v hiporehabilitaci a v oblasti psychologické a psychiatrické péče v hipoterapii

Od roku 2005 pracuji pod odbornou supervizí, neustále se vzdělávám v aktuálních tématech – psychiatrické minimum pro pomáhající profese, kurz motivačních rozhovorů s klienty, kurz transakční analýzy, účastník AT konferencí, práce s tělem v oblasti psychoterapeutické práce …

Fidorka – klisna českomoravského belgika (o: 2696 Korbus, m: Frega), narozena roku 2009, která k nám přišla teprve v roce 2020 z Chovu Dvorka jako zkušená matka od 3 hříbat. V roce 2021 úspěšně složila zkoušky České hiporehabilitační společnosti z.s. a je licencovaným koněm zařazeným do hiporehabilitace. Je to kůň, který svou stavbou hřbetu a zádě nabízí velkou paletu možností využití pro klienty dětské, ale i dospělé. I přes svou mohutnost a na první pohled těžkopádnost se jedná o koně velmi citlivého a vnímavého, takže o její fyzické a psychické zdraví musíme pečovat tak, aby nám byla po dlouho dobu dobrým partnerem.

Mgr. Monika Honzíková a Fidorka

Eliška – mladá dáma, která je zapojena do chodu hiporehabilitačních jednotek, pomáhá s ošetřovatelskými činnostmi kolem koně, zná ho, má k němu krásný vztah a ví, co kůň a terapeut v rámci jednotky potřebuje. Nejdůležitější je na pozici vodiče koně v rámci hiporehabilitačních jednotek, pokud se terapeut potřebuje věnovat pouze a jen klientovi.