Krizové linky

V případě, že zažíváte situace, kde cítíte velkou bezmoc nebo si v situaci nevíte rady a nelze vyčkat osobního setkání s Vaším terapeutem nebo lékařem:

Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215 nonstop

Linka psychické pomoci: 116 123
pomoc pro dospělé

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let


Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006
pomoc pro oběti a pozůstalé


Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny10-18:00),
pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.

Přejít nahoru