Ceník služeb 2024

Platební podmínky – cena se řídí aktuálním ceníkem služeb, platba probíhá před konáním jednotky nebo po proběhlé terapeutické hodině. Domluvený termín, který Vám vždy potvrdíme je závazný, v případě zrušení jednotky méně jak 2 pracovní dny dopředu (48 hodin), účtujeme poplatek 50% částky. Při rušení jednotky méně jak 24 hodin předem, platba propadá bez náhrady.

Pokud bude nutné jednotku rušit z naší strany ( nevhodné počasí, náhlá nemoc…), budeme hledat společně náhradní termín, případně Vám bude částka připsána zpět na účet v plné výši.

60 minut90 minut
individuální terapie Hradec Králové1000,- Kč
skupina, rodina2000,- Kč
párové poradenství1500,- Kč
individuální hipoterapie (terapie u koně)1200,- Kč

Délka jednotky intenzivnější práce spojené s rozvojem dalších dovedností a schopností dítěte – 60 minut, zahrnuje využívané pomůcky a 30 minut jízdy na koni.

Práce se skupinou – velikost skupiny se určí vždy po domluvě a na základě zakázky. Lze využít najednou 2 koně, pracujeme se skupinou či rodinou jako celkem. 90 minut je minimální čas, který je vhodný pro práci se skupinou, delší programy s více koňmi lze realizovat po domluvě.

Hipoterapie / psychoterapie s koněm je možná po domluvě vždy pouze individuálně – dodržujeme standardní dobu pro terapeutickou práci 60 minut.

Vždy je nutné nejprve rezervovat termín, následně jednotku zaplatit bezhotovostně na účet!!!

Fakturační údaje:
Mgr. Monika Honzíková – hiporehabilitace, psychologické poradenství
sídlo: Vlkov 150, 551 01
IČ: 08452148
účet: veden u České spořitelny a. s. – č. ú. 1177836123/0800

Jako člen České asociace pro psychoterapii jsem spolupracujícím terapeutem pro oblast psychosociální pomoci klientům pojišťoven, které s tímto programem pracují. Momentálně se jedná o ZPMV, VZP, ČPZP a další, které nastavují podmínky a povinnosti pro své pojištěnce na základě vlastních pravidel. Vždy je nutné poptávat tuto možnost přímo u Vaší pojišťovny a dodržovat podmínky stanovené pojišťovnou!!

Co vše je v ceně zahrnuto a co vše je třeba hradit v případě hiporehabilitace:

  • psychicky a fyzicky zdravý kůň, který má licenci České hiporehabilitační společnosti z.s. jako kůň vhodný k hiporehabilitaci – náklady na takové zvíře jsou navýšeny kromě stravy, výběhu a péče o kopyta také o další nezbytnou veterinární péči a doplňky stravy, zejména však o chiropraktika a pravidelné vzdělávací výjezdy (i kůň musí být průběžně vzděláván, po několika letech opět přezkoušen)
  • vzdělaný a profesně zdatný terapeut/instruktor, který splňuje jak formální vzdělání pro práci s klienty, tak dosáhl i na licenci pro práci v oblasti hiporehabilitace a hipoterapie – i tento člen týmu se neustále vzdělává, účastní se online kurzů, jednou za rok i vzdělávání s koněm
  • zkušený a zodpovědný vodič koně, který ručí za bezpečnost a pohodu koně během jednotek – podílí se na přípravě zvířete, dokáže včas a precizně reagovat na terapeutické potřeby instruktora/terapeuta
  • vybavení, které je k hiporehabilitaci třeba – deky, madla, pomůcky a doplňky pro rozvoj, bezpečnostní helma
  • zázemí v podobě WC a společné místnosti pro případné čekání, parkoviště u objektu
  • profesní odbornost pod hlavičkou Střediska odborné hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti z. s. jako garanta kvality poskytované péče

Přejít nahoru