Ceník služeb 2022

Platební podmínky – cena se řídí aktuálním ceníkem služeb, veškerá platba probíhá bezhotovostně na účet před konáním jednotky. Pokud uhradíte alespoň 5 jednotek najednou (2000,-Kč), lze v případě zrušení jednotky tuto nahradit v jiném termínu dle volné kapacity. Pokud společný náhradní termín nenajdeme, bude Vám částka za zrušenou jednotku vrácena na váš účet. Při rušení jednotky méně jak 24 hodin předem, platba propadá bez náhrady.

Pokud bude nutné jednotku rušit z naší strany ( nevhodné počasí, náhlá nemoc…), budeme hledat společně náhradní termín, případně Vám bude částka připsána zpět na účet v plné výši.

20 minut60 minut90 minut
jednotlivec400,- Kč1000,- Kč
skupina, rodina1500,- Kč
individuální hipoterapie (psychoterapie u koně)1000,- Kč
individuální psychoterapie HK Kukleny800,-

Minimální délka jednotky rozvíjející psychomotorický vývoj dítěte apod. – doba jízdy klienta 20 minut alespoň 1x týdně.

Délka jednotky intenzivnější práce spojené s rozvojem dalších dovedností a schopností dítěte – 60 minut, zahrnuje využívané pomůcky a 30 minut jízdy na koni.

Práce se skupinou – velikost skupiny se určí vždy po domluvě a na základě zakázky. Lze využít najednou 2 koně, pracujeme se skupinou či rodinou jako celkem. 90 minut je minimální čas, který je vhodný pro práci se skupinou, delší programy s více koňmi lze realizovat po domluvě.

Hipoterapie / psychoterapie s koněm je možná po domluvě vždy pouze individuálně – dodržujeme standardní dobu pro terapeutickou práci 60 minut.

Vždy je nutné nejprve rezervovat termín, následně jednotku zaplatit bezhotovostně na účet!!!

Fakturační údaje:
Mgr. Monika Honzíková – hiporehabilitace, psychologické poradenství
sídlo: Vlkov 150, 551 01
IČ: 08452148
účet: veden u České spořitelny a. s. – č. ú. 1177836123/0800

Co vše je v ceně zahrnuto a co vše je třeba hradit v případě hiporehabilitace:

  • psychicky a fyzicky zdravý kůň, který má licenci České hiporehabilitační společnosti z.s. jako kůň vhodný k hiporehabilitaci – náklady na takové zvíře jsou navýšeny kromě stravy, výběhu a péče o kopyta také o další nezbytnou veterinární péči a doplňky stravy, zejména však o chiropraktika a pravidelné vzdělávací výjezdy (i kůň musí být průběžně vzděláván, po několika letech opět přezkoušen)
  • vzdělaný a profesně zdatný terapeut/instruktor, který splňuje jak formální vzdělání pro práci s klienty, tak dosáhl i na licenci pro práci v oblasti hiporehabilitace a hipoterapie – i tento člen týmu se neustále vzdělává, účastní se online kurzů, jednou za rok i vzdělávání s koněm
  • zkušený a zodpovědný vodič koně, který ručí za bezpečnost a pohodu koně během jednotek – podílí se na přípravě zvířete, dokáže včas a precizně reagovat na terapeutické potřeby instruktora/terapeuta
  • vybavení, které je k hiporehabilitaci třeba – deky, madla, pomůcky a doplňky pro rozvoj, bezpečnostní helma
  • zázemí v podobě WC a společné místnosti pro případné čekání, parkoviště u objektu
  • profesní odbornost pod hlavičkou Střediska odborné hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti z. s. jako garanta kvality poskytované péče