Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je forma animoterapie, definovaná jako léčba (nejen v čistě lékařském pojetí) pomocí zvířat, konkrétně u hiporehabilitace se jedná o využití koně a jeho interakce s člověkem. Jedná se o nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se specifickými potřebami.

Průběh pracovních jednotek se liší podle zakázky klienta, ale i u nás se nevyhneme nutnému papírování (na 1. – 2. setkání) – budeme od Vás potřebovat vyplněnou Přihlášku k hiporehabilitaci a podpis k zákonným povinnostem týkající se ochrany osobních údajů (GDPR). Tyto dokumenty naleznete níže na spodní liště těchto stránek, můžete je prostudovat předem, my Vám předáme dokumenty ve vytištěné podobě.

Dělí se na obory:

  • Hiporehabilitace v sociální a pedagogické praxi (HPSP) – Equine Facilitated Learning and Social Care – poskytujeme
  • Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP) – Equine Facilitated Psychiatry and Psychology – poskytujeme
  • Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) – Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy – momentálně neposkytujeme

Hiporehabilitace v sociální a pedagogické praxi (HPSP) – Equine Facilitated Learning and Social Care

Tento obor lze využít jak v oblasti pedagogiky, tak sociální práce. Jedná se opět o využití potenciálu koně v duchu odpovědnosti za péči o zvíře, respekt k pravidlům a hranicím, budování pozitivních vztahů, ale rovněž posilování klienta v oblasti komunikace a celkového zlepšování kvality života. Tato oblast je velmi přínosná zejména ve vztahu k dětem a mladým dospělým, kteří mohou v rámci kontaktu se zvířetem okusit pocit odpovědnosti, ale také úspěchu či překonávání diskomfortu a pocitu, že nic není samozřejmé (před jízdou se musí koně čistit, jinak nelze sedlat apod.). V obecné rovině dochází k posilování komunikačních dovedností, rozvoji paměti a koncentrace atd.

Pro tyto aktivity pak platí přínos pro fyzickou stránku člověka. Prostředí, ve kterém pracujeme, je naprosto mimo silniční ruch, pracujeme tedy obklopeni přírodou, nikoli domy a auty. V rámci práce kolem koní a s koňmi je samozřejmé posílení kondice a zlepšení kardiovaskulárního systému, výrazně se zlepšuje držení těla a hrubá i jemná motorika. Čistě z fyziologického hlediska dochází k biochemickým změnám jako je snížení hladiny kortizolu (stresový hormon), vyplavují se endorfiny a dopamin (dochází k euforii, zklidnění…) atd. Záleží vždy na nastavení potřeb klienta a uvážení terapeuta, jaký způsob činností bude využit.

Je nutné míti na paměti, že se nejedná o suplování kroužku jezdectví, nýbrž o cílené aktivity s klientem či skupinou, který mají svůj význam a směr. I z tohoto důvodu se využívá celá škála aktivit, může jít o:

  • aktivity ve stáji
  • aktivity s koněm ze země
  • aktivity s koněm ze sedla
  • aktivní ježdění
  • využití různých her a tematických cvičení

Vždy je třeba zohlednit všechny faktory (včetně počasí, možností zvířete v daném dni a nastavení klienta či skupiny), tak aby vše probíhalo pro klienty bezpečně. Rozhodující a poslední slovo v aktivitách dané hodiny má tedy vždy lektor, který je připraven a může aktivity přizpůsobit dané hodině.

V případě fyzických obtíží doporučujeme vždy konzultovat pohyb kolem zvířat s obvodním lékařem (alergie, hypertenze, astma…).

V případě potřeby a přání klienta lze domluvit také formu návštěvy. V praxi to vypadá tak, že koně přivezeme k Vám do prostor zařízení (zahrada, dvůr, nádvoří…) a dále se dle možností klientů domluvíme na dalším postupu (preferujeme osobní kontakt v zařízení). Většinou kůň postupně přistupuje ke klientům, kteří s ním mohou být nějakou dobu v kontaktu, pokud je klient mobilní, lze nechat klienta se pohybovat kolem koně za splnění všech bezpečnostních podmínek. V tomto případě jsou náklady vyšší zejména z důvodu nutnosti zajistit přesun koně, dostatek personálu pro práci pro koně v neznámém prostředí a celkovou náročnost pro zvíře (pro zbytek dne bude už kůň odpočívat a dále jej nevyužijeme).

Tato aktivita však bývá velmi přínosná pro klienty různých pobytových typů služeb, kde dochází k podpoře kognitivních (krátkodobá a dlouhodobá paměť) a motorických funkcí (hlazení, drbání, zaplétání hřívy), klientům se výrazně zpestří monotónní prostředí a tím dochází ke zlepšování kvality života, pracovníci mohou dále s tímto zážitkem pracovat a těžit z této aktivity v dalších dnech či týdnech.

Tato aktivita je však velice individuální, je třeba ji plánovat v dostatečném předstihu s ohledem na harmonogram jiné práce koně. Snažíme se vždy vyjít maximálně vstříc, ale ne vždy to bude možné!!!

Skupinová práce: max. 4 klienti /jednotka v rozsahu 2 hodin (120 minut)

Individuální práce: 1 klient /jednotka v rozsahu 1 hodiny (60 minut)

Rozvoj motoriky pohybového systému formou jízdy na koni: 1 klient/ jednotka v rozsahu 20 minut

Návštěva u vás: počet klientů dle domluvy/max. 2 hodiny na místě

Přejít nahoru