Hiporehabilitace

Hiporehabilitace v sociální a pedagogické praxi (HPSP) – Equine Facilitated Learning and Social Care

Pro tyto aktivity pak platí přínos pro fyzickou i psychickou stránku člověka. V rámci práce kolem koní a s koňmi je samozřejmé posílení kondice a zlepšení kardiovaskulárního systému, výrazně se zlepšuje držení těla a hrubá i jemná motorika. Čistě z fyziologického hlediska dochází k biochemickým změnám jako je snížení hladiny kortizolu (stresový hormon), vyplavují se endorfiny a dopamin (dochází k euforii, zklidnění…) atd. Záleží vždy na nastavení potřeb klienta a uvážení terapeuta, jaký způsob činností bude využit.

Je nutné míti na paměti, že se nejedná o suplování kroužku jezdectví, nýbrž o cílené aktivity s klientem či skupinou, který mají svůj význam a směr. I z tohoto důvodu se využívá celá škála aktivit

Přejít nahoru